Bắt buộc phương tiện phải lắp camera hành trình cho xe

Các phương tiện vận tải bắt buộc phải lắp camera hành trình

Một trong những điều kiện quan trọng để kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa bằng ôtô đó là phải lắp camera hành trình. Nội dung này được quy định tại Khoản 2 Điều 13 và Khoản 2 Điều 14 Nghị định 10/2020/NĐ-CP, cụ thể:

– Trước ngày 1.7.2021, xe ôtô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 09 chỗ (kể cả người lái xe) trở lên phải lắp camera đảm bảo ghi, lưu trữ hình ảnh trên xe (bao gồm cả lái xe và cửa lên xuống của xe) trong quá trình xe tham gia giao thông.

– Trước ngày 1.7.2021, xe ôtô kinh doanh vận tải hàng hoá bằng container, xe đầu kéo phải lắp camera đảm bảo ghi, lưu trữ hình ảnh của người lái xe trong quá trình xe tham gia giao thông.

Như vậy, căn cứ vào quy định nêu trên, trước ngày 1.7.2021, những loại xe kinh doanh vận tải sau đây bắt buộc phải lắp camera hành trình:

– Ôtô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 9 chỗ (kể cả người lái xe) trở lên.

– Ôtô kinh doanh vận tải hàng hoá bằng container, xe đầu kéo.

Bắt buộc phương tiện phải lắp camera hành trình cho xe

Không lắp camera hành trình xử phạt thế nào?

Từ 1.7.2021, nếu không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về lắp camera hành trình, cả người điều khiển xe và đơn vị kinh doanh vận tải sẽ bị xử phạt hành chính theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, cụ thể:

– Xe ôtô kinh doanh vận tải hành khách không lắp camera theo quy định hoặc có lắp nhưng không ghi, không lưu trữ được hình ảnh trên xe (kể cả người lái xe) trong quá trình tham gia giao thông, sẽ bị phạt 1-2 triệu đồng với người điều khiển; đơn vị kinh doanh vận tải là cá nhân thì bị phạt 5-6 triệu và buộc phải lắp camera hành trình.

Với đơn vị kinh doanh vận tải là tổ chức thì phải nộp phạt 10-12 triệu đồng, bắt buộc phải lắp camera hành trình.

– Điều khiển xe ôtô kinh doanh vận tải hàng hóa không lắp camera theo quy định hoặc có lắp nhưng không ghi, không lưu trữ được hình ảnh của người lái xe trong quá trình tham gia giao thông, người điều khiển sẽ bị phạt 1-2 triệu đồng; cá nhân kinh doanh vận tải bị phạt 5-6 triệu và buộc phải lắp camera hành trình.

Với đơn vị kinh doanh vận tải là tổ chức thì phải nộp phạt 10-12 triệu đồng, bắt buộc phải lắp camera hành trình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *